Politica de confidentialitate

Data intrării în vigoare: 24.05.2018                 

1.CINE SUNTEM?

1.1 NIS PETROL S.R.L., o entitate constituită și funcționând conform legilor din România, cu sediul la 246-C Calea Floreasca, etaj 22, sector 1, București, România, înregistrată la Camera de Comerț sub nr. J40/11127/2011, cod unic de înregistrare RO29111546 („Compania” sau „noi”), și în sensul legislației privind protecția datelor, suntem „operatorul de date” în ceea ce privește datele personale furnizate și prelucrate prin intermediul acestui website (www.gazprom-petrol.ro).

1.2 Această Politică de confidențialitate determină ce se întâmplă cu datele personale pe care este posibil să ni le furnizați, prin interacțiunea cu acest Website.

1.3 Puteți găsi un Cuprins și un rezumat al acestei Politici de confidențialitate în tabelul de mai jos. Dacă doriți mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor realizată de Companie, faceți clic pe linkurile din fiecare secțiune a rezumatului, pentru a accesa întregul conținut al Politicii de confidențialitate, relevant pentru acel subiect.

2.REZUMAT

Subiect

Informații

La ce și la cine se referă această Politică de confidențialitate?

Compania este operatorul de date al datelor personale pe care colectăm de la și despre dvs. prin intermediul Website-ului.

Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care folosesc Website-ul fără să fie înregistrați sau abonați.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 3].

Ce tip de date personale colectăm despre dvs.?

Compania poate colecta date de la și despre dvs., și anume:

 • date de contact: prenume și nume, număr de telefon și e-mail, pe care le furnizați prin completarea formularelor de pe Website;
 • înregistrări ale corespondenței cu Compania, inclusiv informații furnizate de dvs. când ne trimiteți o întrebare sau scrieți un comentariu, prin intermediul formularului de contact de pe Website; și
 • detalii despre vizitele dvs. pe Website-ul nostru și resursele pe care le accesați.

Însă, nu colectăm categorii speciale de date personale legate de dvs., în special orice date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, sau apartenența la sindicate, și prelucrarea datelor genetice, date biometrice cu scopul de a identifica o persoană fizică, date privind sănătatea sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane, precum și date personale referitoare la condamnări penale sau infracțiuni.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 4]

De ce folosim datele dvs. persoanele și în ce temei legal?

Motivul principal pentru care colectăm date personale despre dvs. este pentru a vă permite să folosiți Website-ul sau pentru a vă oferi servicii furnizate de Companie și pentru a vă permite să interacționați cu astfel de servicii.

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dvs. personale. Totuși, dacă alegeți să nu ne furnizați datele dvs. personale, este posibil să nu aveți acces la unele dintre funcțiile Website-ului.

În prezent, nu vă prelucrăm datele pentru a vă trimite oferte, comunicări de marketing etc. Dacă acest lucru se va întâmpla în viitor, îl vom face doar cu acordul dvs. prealabil.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 5].

Cum prelucrăm datele dvs. personale?

Securitatea datelor dvs. este o prioritate pentru noi. În acest scop, Compania a implementat măsuri administrative, tehnice și fizice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, furtului și accesului neautorizat, dezvăluirii sau modificării.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 6].

Cine vă poate accesa datele personale?

Compania poate partaja datele dvs. personale cu: (i) furnizori terțe părți care acționează ca operatori de prelucrare pentru Companie și/sau (ii) afiliații Companiei

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 7].

Sunt transferate datele dvs. personale în străinătate?

Este posibil ca datele dvs. personal să fie transferate în alte țări din și din afara Spațiului Economic European (SEE). Ne asigurăm întotdeauna că există măsuri de protecție corespunzătoare și adecvate, conform legilor aplicabile, menite să vă protejeze datele personale.  

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 8].

Păstrarea datelor

Vă vom păstra datele doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate datele, după cum este prevăzut în această Politică de confidențialitate.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele dvs. personale vor fi șterse, anonimizate sau agregate.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 9].

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dvs. personale?

Puteți cere accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre, ștergerea înregistrărilor, acolo unde nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor dvs. personale, obiectarea la prelucrarea datelor dvs., portabilitatea datelor și o varietate de alte informații legate de orice Proces decizional automatizat și Crearea de profiluri sau baza pentru transferuri internaționale. De asemenea, puteți să vă exercitați dreptul de a face o plângere la autoritatea de supraveghere română.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 10].

Actualizări ale acestei Politici de confidențialitate

Compania poate modifica sau actualiza această Politică de confidențialitate pentru a respecta legea aplicabilă.

Vă rugăm să consultați Data intrării în vigoare, menționată în partea de sus a acestei Politici de confidențialitate, pentru a vedea când a fost revizuită ultima dată această Politică de confidențialitate.

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 11].

Cum vă pot contacta în legătură cu prelucrarea datelor mele personale?

Puteți contacta ofițerul nostru de protecție a datelor (DPO) la următoarea adresă de e-mail dpo.nispetrolromania@nis.eu

Pentru mai multe informații, faceți clic aici [PARAGRAF 12].

3.LA CE ȘI LA CINE SE REFERĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE?

3.1 Compania este operatorul de date în ceea ce privește datele personale (și anume, informații care identifică o anumită persoană, precum nume complet sau adresă de e-mail) pe care le colectăm de la și despre dvs. prin intermediul Website-ului.
3.2 Această Politică de confidențialitate și Politica noastră de cookie-uri se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care folosesc Website-ul fără să fie înregistrați sau abonați la un anumit serviciu.

4.CE TIP DE DATE PERSONALE COLECTĂM DESPRE DVS.?

4.1 Compania colectează următoarele date personale de la și despre dvs.:

date de contact ce reies din completarea formularelor sau date solicitate în formularul de contact al Website-ului, și anume: prenume și nume de familie, număr de telefon și e-mail;
înregistrări ale corespondenței cu Compania, inclusiv informații pe care ni le furnizați când ne trimiteți o întrebare sau scrieți un comentariu prin intermediul formularului de contact de pe Website; și
detalii despre vizitele dvs. pe Website-ul nostru și resursele pe care le accesați – când accesați și interacționați cu Website-ul, este posibil să colectăm informații despre acele vizite. De exemplu, pentru a vă permite conectarea la Website, serverele noastre primesc și înregistrează informații despre computerul dvs., dispozitiv și motor de căutare, posibil inclusiv adresa dvs. de IP și tipul motorului de căutare. Dacă accesați Website-ul de pe un dispozitiv mobil, este posibil să colectăm identificatorul unic de dispozitiv atribuit dispozitivului dvs. De asemenea, pot fi colectate și cookie-uri și alte tehnologii de urmărire (precum cookie-uri pentru motoare de căutare, pixeli, dispozitive tip beacon și tehnologie Adobe Flash, inclusiv cookie-uri). Aceste tehnologii pot fi folosite și pentru a colecta și stoca informații despre modul dvs. de utilizare a Website-ului, precum pagini pe care le-ați vizitat, căutări pe care le-ați introdus și orice reclame pe care le-ați văzut. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați Politica noastră de cookie-uri.

4.2 Nu colectăm categorii speciale de date personale legate de dvs., în special orice date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, sau apartenența la sindicate, și prelucrarea datelor genetice, date biometrice cu scopul de a identifica o persoană fizică, date privind sănătatea sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane, precum și date personale referitoare la condamnări penale sau infracțiuni.

4.3 Vă rugăm să nu ne furnizați și să nu dezvăluiți orice informații incluse în categoria specială a datelor personale pe sau prin intermediul Website-ului sau în alt mod.

5.DE CE COLECTĂM DATELE DVS. PERSONALE?

5.1 Datele personale vor fi prelucrate de Companie în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, pentru următoarele scopuri:

Scop de prelucrare

Temei legal

Tip de date personale prelucrate

Pentru a oferi suport clienților și pentru a răspunde întrebărilor dvs. legate de serviciile noastre

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care sunteți parte sau pentru  a urma pașii necesari, la cererea dvs., înainte de a deveni parte a unui contract.

 1. date de contact:
 • prenume și nume de familie
 • număr de telefon și
 • e‑mail.
 1. înregistrări ale corespondenței cu Compania, inclusiv informații furnizate de dvs. când ne trimiteți o întrebare sau scrieți un comentariu, prin intermediul formularului de contact de pe Website

Vă permite să folosiți Website-ul și să vă îmbunătățiți experiența pe Website, punându-vă la dispoziție conținut pe care îl veți considera relevant și interesant

Colectarea acestor date personale este necesară pentru funcționarea Website-ului și pentru furnizarea serviciilor de către Companie. Prin urmare, este necesară pentru că, în caz contrar, conținutul Website-ului și serviciile noastre nu ar putea fi furnizate.

 1. Informații colectate când accesați Website-ul de la un computer:
 • adresa dvs. de IP;
 • tip motor de căutare;
 • sistem de operare
 • rezoluție monitor
 • limbă
 • țară
 • furnizor de servicii
 • sursă de referință
 • date demografice
 • activități sociale
 1. Dacă accesați Website-ul de pe un dispozitiv mobil:
 • identificator unic de dispozitiv atribuit acelui dispozitiv;
 • tip motor de căutare;
 • sistem de operare
 • rezoluție monitor
 • limbă
 • țară
 • furnizor de servicii
 • sursă de referință
 • date demografice
 • activități sociale

5.2 Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dvs. personale. Totuși, dacă alegeți să nu ne furnizați datele dvs. personale, este posibil să nu aveți acces la unele dintre funcțiile Webite-ului (de exemplu, nu veți putea să ne trimiteți întrebări sau să scrieți comentarii în formularul de contact, dacă nu includeți toate datele de contact solicitate).

5.3 În prezent, nu vă prelucrăm datele pentru a vă trimite oferte, comunicări de marketing etc. Dacă acest lucru se va întâmpla în viitor, îl vom face doar cu acordul dvs. prealabil.

6.CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

6.1 În ceea ce privește scopurile menționate mai sus, datele personale sunt prelucrate prin mijloace electronice și manuale și sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate. Luând în considerare acest lucru, deși Compania folosește măsuri administrative, tehnice, de personal și fizice corespunzătoare, pentru a vă proteja datele personale pe care le are în posesie împotriva pierderii, furtului și folosirii neautorizate, dezvăluirii sau modificării, aceasta nu poate garanta că sunt excluse toate riscurile cibernetice posibile.

7.CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. PERSONALE?

7.1 Pentru scopuri compatibile cu cele prevăzute în Secțiunea 5 a acestei Politici de confidențialitate, Compania poate partaja datele dvs. personale cu următoarele categorii de destinatari situați în și în afara Uniunii Europene, în conformitate și în limita prevederilor Secțiunii 8 de mai jos:
7.1.1 Furnizori de servicii terțe părți care se ocupă cu activitățile de prelucrare și sunt desemnați în mod corespunzător ca operatori de prelucrare, de exemplu: furnizorii de servicii cloud, afiliați ai Companiei (vă rugăm să vedeți mai jos), companii care furnizează servicii informatice, experți și consultanți, și
7.1.2 Afiliații Companiei, în capacitatea lor de operatori de date sau operatori de prelucrare, după cum este cazul, o listă cu aceștia fiind disponibilă contactându-ne la dpo.nispetrolromania@nis.eu;

7.2 O listă completă cu operatorii de prelucrare a datelor desemnați de Companie vă poate fi pusă la dispoziție, dacă ne contactați la dpo.nispetrolromania@nis.eu.

8. SUNT DATELE DVS. PERSONALE TRANSFERATE ÎN STRĂINĂTATE?

8.1 Datele dvs. personale pot fi transferate în țări din și din afara Spațiului Economic European (SEE), în special în:
8.1.1 Republica Serbia; și
8.1.2 Federația Rusă.

8.2 Unele țări din afara SEE sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor, conform standardelor SEE. Lista completă cu aceste țări este disponibilă la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-o....

8.3 Pentru transferuri din SEE în țările care nu sunt considerate corespunzătoare de către Comisia Europeană, am adoptat măsuri de protecție adecvate și potrivite pentru a vă proteja datele personale și pentru ca transferul datelor dvs. personale să fie realizat în conformitate cu cerințele și obligațiile prevăzute de legile aplicabile privitoare la protecția datelor, precum clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană, conform Articolelor 45 și 46 ale Regulamentului general UE 2016/679 privind protecția datelor („RGPD”).

8.4 Aveți dreptul să cereți o copie a măsurii menționate mai sus sau mai multe informații despre datele dvs. personale, contactând Compania la adresa indicată în Secțiunea 12 din această Politică de confidențialitate.

9.PĂSTRARE

9.1 Vă vom păstra datele doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate datele, după cum este prevăzut în această Politică de confidențialitate. În orice caz, datele personale colectate pentru scopurile menționate în Secțiunea 5 din această Politică de confidențialitate sunt păstrate pe perioada necesară pentru a vă furniza acces la Website sau pentru a vă oferi serviciile furnizate de Companie plus durata prevăzută de orice termen de prescripție aplicabil, după încetarea oricăror servicii ale Companiei.

9.2 La încheierea perioadei de păstrare, datele dvs. de păstrare vor fi șterse, anonimizate sau agregate.

10.CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. PERSONALE?

10.1 Aveți un număr de drepturi în legătură cu datele dvs. personale.

10.2 Puteți cere accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre, ștergerea înregistrărilor, acolo unde nu mai sunt necesare, restricționarea prelucrării datelor dvs. personale, obiectarea la prelucrarea datelor dvs., portabilitatea datelor și o varietate de alte informații legate de orice Proces decizional automatizat și Crearea de profiluri sau baza pentru transferuri internaționale. De asemenea, puteți să vă exercitați dreptul de a face o plângere la autoritatea de supraveghere română. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi găsite în tabelul prezentat mai jos.

10.3 Pentru a vă exercita drepturile, puteți să ne contactați, după cum este indicat în Secțiunea 11. Vă rugăm să rețineți următoarele, dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
10.3.1 Identitate. Tratăm cu seriozitate confidențialitatea tuturor înregistrărilor ce conțin date personale și ne rezervăm dreptul de a vă cere o dovadă a identității, dacă faceți o solicitare privitoare la astfel de înregistrări.
10.3.2 Taxe. Nu vă vom cere nicio taxă pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale, decât dacă cererea dvs. pentru acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă, în aceste circumstanțe. Vă vom informa despre orice taxe înainte de ne trimite solicitarea.
10.3.3 Intervale de timp. Încercăm să răspundem oricărei solicitări valide într-un interval de timp de o (1) lună, cu excepția cazului în care este complicat, în mod particular, sau ați făcut mai multe solicitări, caz în care vom încerca să răspundem într-un interval de trei luni. Vă vom informa dacă va dura mai mult de o lună. Este posibil să vă întrebăm ce anume vreți să primiți sau despre ce este vorba. Acest lucru ne va ajuta să vă rezolvăm solicitarea mai rapid.
10.3.4 Drepturi terțe părți. Nu suntem obligați să răspundem unei solicitări care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drept

Ce înseamnă acest lucru

Acces

Ne puteți cere:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;
 • să vă dăm o copie a acelor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

Rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte.

Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergere

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

·nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

·v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau

·ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți „Obiecție” mai jos); sau

·au fost prelucrate ilegal; sau

 • trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

·pentru respectarea unei obligații legale; sau

·pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

Există alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune circumstanțe în care vă vom refuza această solicitare.

Restricție

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

·acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau

·prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau

·nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau

 • v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau
 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

Portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat, sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când: 

·prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; și

·prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

Obiecție

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeți că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

Transferuri internaționale

Puteți cere o copie a sau o referință către măsurile de protecție ce se aplică transferului datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European.

Este posibil să redactăm contracte de transfer de date sau documente similare (și anume, să ascundem anumite informații din aceste documente) din motive sensibile din punct de vedere comercial.

Autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deși aveți dreptul de a contact autoritatea de supraveghere în orice moment.

11. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Compania poate modifica sau actualiza această Politică de confidențialitate și în urma unor interpretări, decizii, opinii sau ordine diferite legate de RGPD. Vă rugăm să consultați data intrării în vigoare, menționată în partea de sus a acestei Politici de confidențialitate, pentru a vedea când a fost actualizată ultima dată această Politică de confidențialitate. Orice actualizări ale acestei Politici de confidențialitate vor fi publicate sub forma unei Politici de confidențialitate revizuite pe Website. Dacă vom aduce modificări materiale acestei Politici de confidențialitate, ce ne extind drepturile de a folosi datele personale pe care le-am colectat deja de la dvs., vă vom notifica și vă vom oferi posibilitatea să alegeți modul în care vă vom folosi datele dvs. personale în viitor.

12.CONTACTAȚI-NE

12.1 Primul punct de contact pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, este Ofițerul nostru de Protecție a Datelor. Ofițerul de Protecție a Datelor poate fi contactat în următoarele moduri:

Prin e-mail la dpo.nispetrolromania@nis.eu

Prin poștă la 246-C Calea Floreasca, etaj 22, Sector 1, București, România

12.2 Dacă aveți o plângere sau sunteți îngrijorat în legătură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.